Mangfoldige aktiviteter

Mangfodshuset har hatt blant annet følgende tiltak:

Kompetansegivende kurs i norsk, engelsk og data i samarbeid med Norsk Folkehjelp.

Tvangsekteskap samlinger i samarbeid Kirkens bymisjon

Tema- og kulturkvelder, sist tema vi hadde – var vold i nære relasjoner med stort oppmøte.

språkkaffe/språktrening

Sykurs for kvinner (etter eget initiativ fra kvinner)

Helsefremmende tiltak – trim/sirkeltrening for kvinner kombinert med informasjon om ernæring, kosthold, diabetes mv.

Egne samlinger for kvinner, eldre og ungdom

Turer for barn og unge, bordtennisturnering for ungdom, spanskkurs for unge

Valgmøter i forbindelse med kommune- og bydelsvalg

Presentasjon av internasjonal kultur med poesi, maleri, bilder og ting fra over 80 land

Hjelp til foreldre i forbindelse med påmelding til sommerskole

Dugnader / sommerfest

Flerkulturell radio på urdu, somali og arabisk med mange dagsaktuelle temaer

I tillegg brukte en del grupper/organisasjoner huset vårt som møteplass.