Vi er en frivillig organisasjon som har etablert Mangfoldshuset på Mortensrud. Vi jobber for fellesskap og inkludering med følgende formål:Skape en mangfoldig sosial arena og møteplass for beboerne i nærmiljøe rollemodelle
Arena for informasjon og kommunikasjon
  • Tilrettelegge for utvikling av gode og inkluderende nettverk i form av møteplasser og annen aktivitet for befolkningen.
  • Helhetstenkning, forebyggende strategier, mobilisering av beboernetil felles innsats mot et bærekraftig samfunn, samt utvikle arenaer som utløser frivillig innsats
  • Forebyggende virkning i forhold til rus, kriminalitet og annen uhensiktsmessig atferd, og ikke minst fremme sosial inklusjon.
  • Tilby kompetansegivende kurs spesielt rettet mot kvinner slik at det blir lettere for dem å komme inn i arbeidslivet, øke ferdighetene deres slik de kan delta i møter på skoleplan når de behersker språket og kunne hjelpe sine barn med skolelekser.
  • Gi folk mulighet til å bli kjent med hverandre på lokalplan.
  • Ta opp dagsaktuelle tema / utfordringer og lage et engasjement blant befolkningen